Alvorlig pneumokoksygdom: hvem er risikopatienterne?

Pneumokokker er den hyppigste årsag til almindelig lungebetændelse hos voksne, hvor den er skyld i ca. 2 ud af 3 alvorlige lungebetændelser.

Alle kan blive smittet med pneumokokker, men visse befolkningsgrupper har forhøjet risiko for at udvikle alvorligt sygdomsforløb. Sundhedsministeriet tilbyder derfor gratis pneumokokvaccination til følgende grupper:

  • Raske personer på 65 år eller derover
  • Beboere på plejehjem eller botilbud
  • Borgere med kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyresygdom
  • Borgere med diabetes mellitus
  • Borgere med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Borgere med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

Det er vigtigt for dig som sundhedsfaglig at vide, at voksne stadig i risiko for HPV-infektion og at risikoen for HPV-relateret kræft stiger med alderen

Den højeste forekomst af invasiv pneumokoksygdom findes hos ældre over 65 år. Risikoen for invasiv pneumokoksygdom er dog ikke kun betinget af alder men også af visse kroniske sygdomme. Ved fx diabetes, kronisk lungesygdom som KOL eller astma, en kronisk hjerte-, lever- eller nyresygdom er der øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Se eksempler over den forøgede risiko nedenfor.

Bruger du også den motiverende samtale?

En nylig undersøgelse viser, at der er en forbindelse mellem simpel smalltalk samt kropssprog og en positiv indflydelse på patienternes helbred, og derfor er disse samtaler værd at bruge tid på at optimere.

HPV-infektion i Danmark: Tænker du også på dine voksne patienter?

HPV infektion rammer ikke kun den yngre aldersgruppe. Vi ved, at alder er en risikofaktor for vedvarende HPV-infektion.


Lær hvad der rører sig i branchen, og få konkrete tips og inspiration, som du kan bruge i dit arbejde.

Deltag i læringsrige møder og online webcasts sammen med medicinske eksperter – du kan deltage i sessionerne alene eller med dine kolleger, og får svar på de spørgsmål du har om et givent emne.

Download materialer som du kan bruge i dit daglige arbejde (plakater, informationspjecer, osv.).

Modtag regelmæssigt informative emails målrettet praktiserende læger og sygeplejersker i praksis. 1300 praktiserende læger og sygeplejersker er allerede tilmeldt!

Få adgang til informative MSDInsight sider, hvor du kan fordybe dig i terapiområder og praktisk information om vaccination, osv.

Læs relevante professions-relaterede artiker, som kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.