Det danske sundhedsvæsen: Hvad mener danskerne egentlig?

Velfungerende. Kvalitet. Presset. Generøst. Fair.

Det er nogen af de ord der falder danskere ind, hvis man beder dem beskrive det danske sundhedsvæsen. Og det var præcis hvad vi i MSD gjorde, da vi gik på gaden en sommerdag og spurgte tilfældige danskere om forskellige ting om det danske sundhedsvæsen, herunder:

  • Det danske sundhedsvæsen: Hvad er det første, du tænker på?
  • Det danske sundhedsvæsen er et af de bedste i verden. Enig eller uenig?
  • Hvad vil du gerne sige til folk, der arbejder i sundhedsvæsenet?

Heldigvis udtrykker langt de fleste en positiv indstilling til sundhedsvæsenet. Og det er da også den generelle holdning hos befolkningen. Ifølge en rundspørge, som YouGov har lavet for Lif i 2021, er knap to ud af tre danskere (62 procent) enige i, at det danske sundhedsvæsen er et af de bedste i Europa. Det er et tal der er steget fra 2017, hvor 50 procent delte samme holdning.1 Kun 10 procent mener, at det danske sundhedsvæsen ikke er blandt Europas bedste, mens de resterende 19 procent hverken er enige eller uenige.2

”Dyb respekt” – hvad danskerne vil sige til sundhedspersonale

Det var blandt andet på baggrund af tallenene fra Lif, at vi ønskede at give et mere nuanceret billede af danskernes holdning ved simpelthen at spørge dem om deres erfaringer og holdninger. Og selvom flere nævner, at systemet er presset, og at især sygeplejersker løber for stærkt og får for lidt i løn, er der bred enighed om, at alle i sundhedsvæsenet fortjener ros for deres store indsats.

”De gør et rigtig godt stykke arbejde”, ”Der er rigtig meget brug for dem” og ”Tak” var bare nogen af de svar vi fik.

Du kan se hele videoen her

Selv om de fleste mener at sundhedsvæsenet er i top, mener danskerne fortsat, ifølge Lifs rundspørge, at der skal afsættes flere midler til sundhed. Også selv om det måtte være på bekostning af andre velfærdsområder.3

Referencer:

  1. https://www.lif.dk/styrket-tillid-til- sundhedsvaesenet-blandt-danskerne/
  2. https://www.lif.dk/styrket-tillid- til-sundhedsvaesenet-blandt-danskerne/
  3. https://www.lif.dk/styrket-tillid- til-sundhedsvaesenet-blandt-danskerne/

Bruger du også den motiverende samtale?

En nylig undersøgelse viser, at der er en forbindelse mellem simpel smalltalk samt kropssprog og en positiv indflydelse på patienternes helbred, og derfor er disse samtaler værd at bruge tid på at optimere.

3 fantastiske apps for dig, der er sygeplejerske

Sygeplejersker har uendelige tjeklister og ofte tager mængden af administrative arbejdsopgaver simpelthen alt for meget tid og fokus væk fra at hjælpe og pleje patienter. Men der findes et par værktøjer, der kan gøre livet som sygeplejerske lidt lettere.


Lær hvad der rører sig i branchen, og få konkrete tips og inspiration, som du kan bruge i dit arbejde.

Deltag i læringsrige møder og online webcasts sammen med medicinske eksperter – du kan deltage i sessionerne alene eller med dine kolleger, og får svar på de spørgsmål du har om et givent emne.

Download materialer som du kan bruge i dit daglige arbejde (plakater, informationspjecer, osv.).

Modtag regelmæssigt informative emails målrettet praktiserende læger og sygeplejersker i praksis. 1300 praktiserende læger og sygeplejersker er allerede tilmeldt!

Få adgang til informative MSDInsight sider, hvor du kan fordybe dig i terapiområder og praktisk information om vaccination, osv.

Læs relevante professions-relaterede artiker, som kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.