Pub-Explainer video oversigt onkologi

Vælg indikation og se den korte video

Lunge

Illustration Lunge
Lunge

KEYNOTE-189, 2 års opfølgning

Længde 3 min. 35 sek.

DK-KEY-00246

KEYNOTE-189, 5 års opfølgning

Længde 4 min. 21 sek.

DK-KEY-00383

KEYNOTE-189 endelig analyse

Længde 3 min. 57 sek.

DK-KEY-00300

KEYNOTE-024 opdateret analyse 2 års data

Længde 3 min.

DK-KEY-00310

KEYNOTE-024 opdateret analyse 5 års data

Længde 3 min. 42 sek.

DK-KEY-00311

KEYNOTE-407 opdateret analyse 2 års data

Længde 3 min. 32 sek.

DK-KEY-00309

KEYNOTE-407 opdateret analyse 5 års data

Længde 4 min. 10 sek.

DK-KEY-00384

Melanom

Illustration Melanom
Melanom

Adjuverende behandling til stadie IIB og IIC melanom

Adjuverende behandling til stadie III melanom

Behandling til avanceret sygdom

Bryst

Illustration Bryst
Bryst

Triple-negativ brystckræft i tidligt stadie

Bliv klogere på resultaterne og studiedesignet for KEYNOTE-522 i den korte PubExplainer (opsummering af studiet) her

Avanceret triple-negativ brystkræft

Bliv klogere på resultaterne og studiedesignet for KEYNOTE-355 i den korte PubExplainer (opsummering af studiet) her 

Nyre


Nyre

Opdateret analyse for fase-3 studiet KEYNOTE-581

Længde 3 min. 52 sek.

DK-KEY-00297

Opsummering af fase-3 studiet KEYNOTE-426

Længde 3 min. 27 sek.

DK-KEY-00298

Opdateret analyse af fase-3 studiet KEYNOTE-564

Længde 3 min. 51 sek.

DK-KEY-00349

Blære


Blære

Opfølgningsanalysen for fase-2 studiet KEYNOTE-052

Længde 2 min. 55 sek.

DK-KEY-00305

Opfølgningsanalysen for fase-3 studiet KEYNOTE-045

Længde 3 min. 08 sek.

DK-KEY-00320

Hoved-Hals


Hoved-Hals

Kolorektal


Kolorektal

Endelig analyse af PFS for fase-3 studiet KEYNOTE-177

Længde 3.16 min.

DK-KEY-00302

Hodgkins Lymfom


Hodgkins Lymfom

Interimanalysen for fase-3 studiet KEYNOTE-204

Længde 2.54 min.

DK-KEY-00303

Esophagus


Esophagus

Opdateret analyse for fase-3 studiet KEYNOTE-590

Længde 3.12 min.

DK-KEY-00299

Prostata


Prostata

Dosering


Dosering

Gennemgang af KEYTRUDA® dosering, ved enten 3- eller 6-ugers interval**

Længde 1:23 min

DK-KEY-00393, 12 Juli 2023

**Læs venligst det forkortede produktresumé for de specifikke indikationer indenfor de forskellige indikationer.


KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

RISICI: Forsigtighed ved alvorlig eller livstruende hudreaktion under tidligere behandling med andre immunstimulerende cancerlægemidler. Forsigtighed ved urotelial cancer hos svagere patienter, der ikke er egnede kemoterapi. Kombinationsbehandling med KEYTRUDA skal anvendes med forsigtighed hos patienter ≥ 75 år. Fordelene ved KEYTRUDA skal afvejes mod risikoen for mulig GVHD.

MEGET ALMINDELIGE BIVIRKNINGER (≥1/10): Monoterapi: Anæmi, hypotyroidisme, nedsat appetit, hovedpine, dyspnø, hoste, diarré, abdominalsmerter, kvalme, opkastning, obstipation, pruritus, udslæt, muskuloskeletale smerter, artralgi, træthed, asteni, ødem, pyreksi. Kombination med kemoterapi: Anæmi, neutropeni, trombocytopeni, hypotyroidisme, hypokaliæmi, nedsat appetit, insomni, perifer neuropati, hovedpine, dyspnø, hoste, diarré, opkastning, kvalme, abdominalsmerter, obstipation, alopeci, pruritus, udslæt, muskuloskeletale smerter, artralgi, myositis, træthed, asteni, pyreksi, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartataminotransferase.  Kombination med axitinib eller lenvatinib: Urinvejsinfektion, anæmi, hypotyroidisme, nedsat appetit, hovedpine, dysgeusi, hypertension, dyspnø, hoste, diarré, abdominalsmerter, kvalme, opkastning, obstipation, udslæt, pruritus, artralgi, muskuloskeletale smerter, ekstremitetssmerter, træthed, asteni, ødem, pyreksi, forhøjet lipase, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartataminotransferase, forhøjet kreatinin i blodet.
ALMINDELIGE BIVIRKNINGER (≥1/100 til <1/10): Monoterapi: Pneumoni, trombocytopeni, neutropeni, lymfopeni, infusionsrelaterede reaktioner, hypertyroidisme, hyponatriæmi, hypokaliæmi, hypokalcæmi, insomni, svimmelhed, perifer neuropati, letargi, dysgeusi, øjentørhed, hjertearytmi (inklusive atrieflimren), hypertension, pneumonitis, colitis, mundtørhed, hepatitis, alvorlige hudreaktioner, erytem, dermatitis, tør hud, vitiligo, eksem, alopeci, akneiform dermatitis, myositis, ekstremitetssmerter, artritis, influenzalignende sygdom, kuldegysninger, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartataminotransferase, forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, hyperkalcæmi, forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet kreatinin i blodet. Kombination med kemoterapi: Pneumoni, febril neutropeni, leukopeni, lymfopeni, infusionsrelaterede reaktioner, binyrebarkinsufficiens, tyroiditis, hypertyroidisme, hyponatriæmi, hypokalcæmi, svimmelhed, dysgeusi, letargi, øjentørhed, hjertearytmi (inklusive atrieflimren), hypertension, pneumonitis, colitis, gastritis, mundtørhed, hepatitis, alvorlige hudreaktioner, erytem, dermatitis, tør hud, akneiform dermatitis, eksem, myositis, ekstremitetssmerter, artritis, akut nyreskade, ødem, influenzalignende sygdom, kuldegysninger, forhøjet bilrubin i blodet, forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, forhøjet kreatinin i blodet, hyperkalcæmi. Kombination med axitinib eller lenvatinib: Pneumoni, neutropeni, trombocytopeni, lymfopeni, leukopeni, infusionsrelaterede reaktioner, binyrebarkinsufficiens, hypertyroidisme, tyroiditis, hyponatriæmi, hypokaliæmi, hypokalcæmi, insomni, svimmelhed, perifer neuropati, letargi, øjentørhed, hjertearytmi (inklusive atrieflimren), pneumonitis, colitis, pankreatitis, gastritis, mundtørhed, hepatitis, alvorlige hudreaktioner, dermatitis, tør hud, erytem, akneiform dermatitis, alopeci, artritis, nefritis, influenzalignende sygdom, kuldegysninger, forhøjet amylase, forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, hyperkalcæmi.

02-APR-2024
DK-KEY-00162

DK-NON-01395 – 16 april 2024