Tumorimmunologi, udvikling af cancer og sygdomslære

I disse korte informationsvideoer gennemgås cancerimmunologi, T-cellens udvikling og funktion, hvordan monoklonale antistoffer bruges i behandling af cancer samt basal sygdomslære for en række cancerformer med incidens, prævalens, diagnostik samt forskellige behandlingsmuligheder.

Vi tilbyder også Onkologiens Historie, en serie i tre dele om nogle af de vigtigste opdagelser indenfor behandlingen af kræft gennem tiderne fortalt af danske specialister indenfor kræftbehandling. klik her for at tilgå serien

Lungekræft i Danmark

Der diagnosticeres ca. 4500 personer med lungekræft i Danmark hvert år og er den kræftform som flest mennesker dør af i Danmark. I denne video kan du lære mere om incidens, prævalens, diagnostik samt behandlingsmetoder for lungekræft.

Længde 03:22

DK-NON-00531

Malignt Melanom

Incidensen af malignt melanom er steget med ca. 4% pr. år siden år 2000 og op til 2800 personer diagnosticeres hvert år med malignt melanom. I denne video kan du lære mere om incidens, prævalens, diagnostik samt behandlingsmetoder for malignt melanom.

Længde 03:06

DK-NON-00532

Monoklonale antistoffer som onkologisk behandling

Hvad er et monoklonalt antistof? Og hvorfor er de så vigtige for behandling af cancer? Opfører de sig på samme måde når de rammer samme signalvej, og hvilken forskel gør det, om isotypen hedder IgG1 eller IgG4?

Længde 03:16

DK-NON-00534

Bivirkninger ved immunterapi

Bivirkninger ved immunterapi er væsentligt anderledes end bivirkninger ved kemoterapi. I denne video gennemgås de hyppigste immunrelaterede bivirkninger, vigtigheden af hyppige kontroller samt mulige behandlinger hvis bivirkninger opstår.

Længde 03:03

DK-NON-00535

T-cellens udvikling og funktion

Hvor og hvordan opstår cellerne i vores immunsystem? Hvorfor er det at vores immunsystem ikke angriber vores egne celler? Og hvorfor kan det være et problem i forhold til cancer? Her kan du se en gennemgang af ovenstående forklaret på en overskuelig måde.

Længde 03:22

DK-NON-00696

Tumorimmunitet og Checkpointhæmmere

Hvordan reguleres immunsystemet ved kræft? Og hvilken rolle spiller checkpoint-hæmmere i at fremme anti-tumor immunrespons? Få et hurtigt overblik over mekanismerne for immunregulering og betydningen af checkpoint hæmmere i denne proces.

Længde 03:22

DK-NON-00629

Onkologiens historie

Onkologi kommer af græsk og er sammensat af ordet onkos, som betyder knude eller svulst, og logi som betyder læren om. Klinisk onkologi er forebyggelse, diagnostik, ikke-kirurgisk behandling og rehabilitering af patienter med kræftsygdomme. I denne video kan du få et kort overblik over onkologien og dens indførelse i Danmark.

Længde 03:05

DK-NON-00533